پوستر بزرگداشت حسین دهلوی

این رویداد به سرپرستی و مدیریت جشنواره موسیقی صبا برگزار شد.

مشخصات

تاریخ نشر: اسفند 1395
محل برگزاری رویداد: تالار وحدت
سفارش دهنده: جشنواره موسیقی صبا (دانشگاه هنر)