پوستر و بروشور کنسرت مارتین کولشتت

این رویداد به سرپرستی و مدیریت جشنواره موسیقی صبا برگزار شد.

مشخصات
تاریخ نشر: اسفند 1395
محل برگزاری رویداد: تالار رودکی
سفارش دهنده: جشنواره موسیقی صبا (دانشگاه هنر)