کنسرت کاخ گلستان

کنسرت گروه کر به میزبانی کاخ گلستان از رویدادهای جشنواره موسیقی صبا

مشخصات
پوستر و تبیلغات فضای مجازی