کوارتت هارمونیا

کنسرتی در تالار وحدت مربوط به دومین جشنواره موسیقی صبا که متاسفانه پس از انجام تبلیغات لغو شد.

مشخصات
پوستر و تبلیغات فضای مجازی